Skip to content

You know Mr. Seven? Who’s Mr. Seven?

Biết anh Bảy không? Anh Bảy nào? - Gong Cha

Nội dung bài viết

😜 Do you know Mr. Seven?
Which Mr. Seven? 🤔
⏰ At 7:30 in the morning, Gong Cha opens with a combo of croffle and coffee for only 66k. Message Mr. Seven and make a date at Gong Cha, my pals! 🥰
#GongCha #GongChaVietNam

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.