Skip to content

WHAT IS YOUR “SUMMER MOOD” NOW?​

WHAT IS YOUR "SUMMER MOOD" NOW?

Nội dung bài viết

What drink best represents your current mood? Comment and let Starbucks know!
#Starbucks #StarbucksVietnam #StarbucksVN #StarbucksSummer #FunShinesOn

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.