Skip to content

Weekends with Grapes and Peaches – Gong Cha

Cuối tuần có Nho có Đào - Gong Cha

Nội dung bài viết

🍑 On weekends, indulge in Grapes and Peaches 🍓
🍑 Add some sweet Mango Strawberry Latte 🥭
🥤 Following parents’ advice to eat more fruits, quickly visit the familiar shop for a delightful quartet.

#GongCha #GongChaVietNam

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.