Skip to content

This week, Cali has the Black Pink Edition of Group X classes to give you an extra boost for your weekend idol training.

Tuần này Cali có các lớp Group X phiên bản Hồng Đen để giúp sức cho các bạn cuối tuần đi đu idol thêm sung sức

Nội dung bài viết

This week, Cali has the Black Pink Edition of Group X classes to give you an extra boost for your weekend idol training.

Inbox us to check the schedule and join right away.

#cali #fitness

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.