Skip to content

The “Blissful Homecoming” collection creates a joyful and heartwarming Christmas atmosphere.

Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết

Nội dung bài viết

Our “Blissful Homecoming” collection captures the spirit of Christmas, brimming with joy and togetherness, drawing inspiration from Santa Claus and his busy little friends as they prepare gifts and decorate homes for the holiday season in the remote Santa Village.

Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết
Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết
Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết
Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết

This collection will be available in Starbucks stores and online shops starting from November 3, 2023 (excluding Nội Bài, Bà Nà, Nha Trang Vinwonders, and Phú Quốc stores).

Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết
Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết
Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết
Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết

🎅 ShopeeMall: https://bit.ly/3ynIhZu
🦌 Tiki: https://ti.ki/Mnl4CI4z/STARBUCKS-JAN2023
🎄 LazMall: https://bit.ly/3P1r3ru
✨ TikTok Shop: https://www.tiktok.com/@starbucksvietnam

This vintage-style Christmas collection promises to bring a warm and festive atmosphere to your home this year. 🎄🎅🌟

User
Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết
ChatGPT
The “Blissful Homecoming” collection creates a joyful and heartwarming Christmas atmosphere.

Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết
Bộ sưu tập Blissful Homecoming tạo nên không khí Giáng sinh đầy niềm vui, gắn kết

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.