Skip to content

Summer Treasures Lighten Fans’ Hearts – Gong Cha

Bửu bối mùa Hè Khiến Fan yêu nhẹ - Gong Cha

Nội dung bài viết

Summer Treasures Lighten Fans’ Hearts

Sunrise Milk Tea and Golden Peach Milk Tea are the two seasonal drinks that fans adore! Each beverage comes with magical summer treasures like marshmallows and peach jelly in the rich milk tea layer, enough to capture fans’ hearts from the very first glance! Visit Gong Cha this weekend and order these new delights!

#GongCha #GongChaVietNam

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.