Skip to content

Let’s Discover the Magical and Warm World of Colors with the Latest DisneyStarbucks Collection!

Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay

Nội dung bài viết

Embark on a journey to a world of vibrant colors, warmth, and wonder with the newest DisneyStarbucks merchandise collection today!

Visit your nearest Starbucks store to experience a #SipOfJoy!

Witness a bundle of joy! Discover a colorful world full of warmth and wonder with the latest #DisneyStarbucks merchandise collection!​
Visit your nearest Starbucks today​ to experience #StarbucksVn

Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay
Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay
Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay
Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay

Please note:

This collection will not be available for purchase at Starbucks stores in Noi Bai Airport, Ba Na Hills, Nha Trang Vinwonders, and Phu Quoc.
Visit the online store at:
Shopee: https://bit.ly/3ynIhZu
LazMall: https://bit.ly/3P1r3ru​
TikTok Shop: https://www.tiktok.com/@starbucksvietnam ​
Tiki: https://tiki.vn/khuyen-mai/starbucks-vietnam
#Starbucks #StarbucksVietnam #StarbucksVN

Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay
Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay

Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay
Cùng khám phá thế giới đầy màu sắc ấm áp và kỳ diệu với bộ sưu tập DisneyStarbucks mới nhất ngay hôm nay

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.