Skip to content

IT’S SUMMER! FUN SHINES ON

IT'S SUMMER! FUN SHINES ON

Nội dung bài viết

💚🍋 IT’S SUMMER! FUN SHINES ON

It’s time for play – Starbucks Refreshers™ are back with an exciting new flavor!

🤩 Can you guess which fruit inspired this new drink? Comment below and let Starbucks know!

#Starbucks #StarbucksVietnam #StarbucksVN #StarbucksSummer

#FunShinesOn #StarbucksRefreshers™

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.