Skip to content

Have you tried the authentic Starbucks iced coffee?

Bạn đã uống cà phê sữa đá chuẩn vị Starbucks chưa?

Nội dung bài viết

Have you tried the authentic Starbucks iced coffee yet?

☕ The sweet and strong Dolce Espresso iced coffee will always be the best choice to start your day

In just 6 days, the attractive promotion for Dolce Espresso iced coffee will end. Don’t miss this golden opportunity to enjoy this offer:
VP Bank: Discount of 30,000 VND for orders with Dolce Espresso from 60,000 VND

❗ Program applies until April 15, 2024.
❗ Terms and conditions apply.

#Starbucks #StarbucksVietnam #StarbucksVN #DolceEspresso

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.