Skip to content

EXCITING WEEKEND DATE IDEAS TO CHILL AND STIR ROMANCE

CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL - WOORI BANK

Nội dung bài viết

EXCITING WEEKEND DATE IDEAS TO CHILL AND STIR ROMANCE
🥂 The weekend is almost here, do you have any plans yet? Let Woori suggest some romantic date locations with your beloved one.

CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL - WOORI BANK
CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL – WOORI BANK

💳 Remember to bring Woori Visa Card to enjoy a 10% discount at Woori Store. In addition, if you own a Woori VV Lux Point and Woori VV Hype Point Card, you can also earn 10% extra points on your bill.

CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL - WOORI BANK
CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL – WOORI BANK

– Cloud Nine Saigon Restaurant – La Siesta Saigon Hotel
– Twilight Sky Bar – La Siesta Saigon Hotel
– Moonlight Sky Bar
– Red Bean Ma May Restaurant
– Lighthouse Sky Bar
– Cloud Nine Restaurant
– Red Bean Central Restaurant

CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL - WOORI BANK
CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL – WOORI BANK

👉 Find more Woori Store: https://retail.woori.com.vn/woori-stores/
————-

CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL - WOORI BANK
CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL – WOORI BANK

NGÂN HÀNG WOORI
ĐIỂM TỰA TÀI CHÍNH HÀNG ĐẦU
Hotline: 1800-6003
Website: www.woori.com.vn
#WooriBank #WooriBankVietnam #WooriCard #WooriStore

CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL - WOORI BANK
CUỐI TUẦN THONG THẢ, HẸN NÀNG CÙNG CHILL – WOORI BANK

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.