Skip to content

Don’t make plans for bubble tea tomorrow because the special offer for Hokkaido milk tea in size S for only 19k is only applicable throughout this November. Just letting you know, my friend!

Mình đừng hẹn mai mốt đi trà sữa nữa vì ưu đãi trà sữa Hokkaido size S chỉ 19k chỉ áp dụng trong tháng 11 này thôi đó bạn ơi

Nội dung bài viết

Don’t make plans for bubble tea tomorrow because the promotion for Hokkaido milk tea in size S for only 19k is only valid for this November. Take advantage of this offer before the month ends, my friend! Also, the promotion is applicable when purchasing the Hokkaido milk tea in size L. 🥰

❤️ Please note:

Promotion period: November 1-30, 2023
Valid for in-store purchases only
Not applicable in conjunction with other promotions
Available in the following areas: Ho Chi Minh City, Hanoi, Bien Hoa, Nha Trang, Da Lat, Da Nang, Hue, Can Tho, Rach Gia, My Tho.
#GongCha #GongChaVietNam

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.