Skip to content

Announcement! You still have one more day off!

Xin thông báo! Bạn còn nghỉ lễ 1 ngày nữa!

Nội dung bài viết

🥤 Announcement! You still have one more day off!
👉 After the 2-3 day trip just recently, today, take a break at your favorite place to finalize plans for the upcoming Mid-Autumn Festival, less than a hundred days until Christmas, and just a few months until Tet! Gong Cha is ready for your Monday stories! ❤️
#GongCha #GongChaVietNam

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.