Skip to content

Adulthood is when Gong Cha introduces a new drink

Trưởng thành là khi Gong Cha có món mới

Nội dung bài viết

🥰 Adulthood is when Gong Cha introduces a new drink,
👉 It’s when I @tag my friends to place an order, just like how my closest pals wake me up with a MILOCHA series on weekend mornings! What about you? 🥤
#GongCha #GongChaVietNam #MILOCHA

Đừng bỏ lỡ thông tin

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản,
nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.