Featured projects
With a reputation for building and distributing apartments, we are one of Asia's leading real estate companies. With the highest commitment and dedication, we have continuously invested, cooperated closely with contractors and consultants to turn the dream of a perfect apartment to customers.
pau jar group, chung cư quận 7

Introduce Pau Jar Group

During the 20 years of establishing and building the brand, Pau Jar Group has continuously developed and reaped many achievements. As a multinational real estate development group with main activities focusing on building and developing real estate projects as well as investing in land fund, Pau Jar Group has expanded its operations on a local scale. extensive management throughout many countries such as Vietnam, Taiwan, China, Malaysia, ...

3D house model
News & Events
News & Events Pau Jar Group
LỄ RA QUÂN & KÝ KẾT HỢP TÁC PHÂN PHỐI COSMO CITY

SỰ KIỆN MỚI SẮP DIỄN RA TẠI : LỄ RA QUÂN & KÝ KẾT HỢP TÁC PHÂN PHỐI COSMO CITY . Ngày 05 - 06 - 2020 , Lúc 8h - 11h ...

Cosmo City - Hệ Hống An Ninh 9 Lớp Tân Tiến

Cuộc sống hiện đại ngày càng tất bật và bận rộn, các gia đình hiện đại ngày nay thường ...

Tập Đoàn Pau Jar Group Những Cố Gắng và Sự Phục Hồi thời kì Hậu Covid - 19

Từ tháng 3, Dịch bênh Covid - 19 bùng phát tại Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh ...

COSMO City : Ngôi Nhà Ước Mơ Mang Đến Cuộc sống Đẳng Cấp

Từ các nhu cầu cơ bản như siêu thị, trường học, bệnh viện ..... cho đến các nhu cầu giải ...